Аудит

Експертний погляд на ваш бізнес з нашого боку.

При проведенні аудиту на підприємстві вирішується завдання оцінки поточних процесів в ресторані:

 1. Оцінюється поточна стратегія, включаючи положення на ринку, цілісність і системність поставлених цілей, розуміння їх керівниками та співробітниками, застосування в оперативному управлінні.

 2. Оцінюється технологія процесу виробництва.

 3. Схема інформаційних потоків.

 4. Розподіл фінансів і облік руху грошових коштів.

 5. Оцінка встановленої продажної ціни, середнього чека.

 6. Контроль якості страв.

 7. Широта асортименту: підхід в складанні меню.

 8. Проведення кадрової політики, оцінка внутрішньої структури (чіткість функціонального поділу і взаємодії).

 9. Організація системи обслуговування Гостей.

 10. Якісний склад Гостей і зміни в його структурі.

 11. Привабливість інтер'єрних рішень.

 12. Комплекс методів стимулювання збуту, просування і рекламних компаній.


Важливим моментом є відповідність всіх перерахованих вище параметрів прийнятої концепції.